Make your own free website on Tripod.com

Perkakasan
dan Sistem

Sistem

Komputer peribadi serasi IBM

Perkakasan

Papan utama
Jenis:PC Chips M748LMRT Slot1/Socket370
Pembuat:PC Chips Inc. Taiwan
Laman web:http://www.pcchips.com.tw
Ciri-ciri:Sokongan pemproses Slot1
- Pentium III 450 MHz hingga 550 MHz
- Pentium II 233 MHz hingga 450 MHz
- SEPP Celeron 266 MHz hingga 433 MHz
- 66 MHz dan 100 MHz FSB (Front Side Bus)
- Pengesanan CPU Plug and Play

Sokongan pemproses Socket370
- PPGA Celeron 300 MHz hingga 466 MHz
- 66 MHz FSB
- Konfigurasi pemproses menggunakan firmware

Sokongan ingatan SDRAM sehingga 256 MB

Kad Grafik
Jenis:SiS 620 AGP
Pembuat:SiS Inc. Taiwan
Laman web:http://www.sis.com
Ciri-ciri:Kad grafik terbina dalam pada papan utama
Perkongsian ingatan dengan sistem sehingga 8 MB

Kad Bunyi
Jenis:C-Media 8738
Pembuat:C-Media Inc. Taiwan
Laman web:http://www.cmedia.com.tw
Ciri-ciri:Audio 3D dengan 4/6 saluran keluaran
Antaramuka PCtel® HSP56 Modem terbina dalam

Modem
Jenis:PCTel HSP56 Micro Modem
Pembuat:PCTel Inc.
Laman web:http://www.pctel.com
Ciri-ciri:Modem terbina dalam pada papan utama
Menggunakan kad bunyi sebagai antaramuka perkakasan

Kad Rangkaian
Jenis:Davicom 9102/A PCI Fast Ethernet
Pembuat:Davicom Semiconductor Inc. Taiwan
Laman web:http://www.davicom.com.tw
Ciri-ciri:Cip rangkaian terbina dalam pada papan utama
Keupayaan Full Duplex/Half Duplex

LAMAN UTAMA | EKPRESI | PERISIAN PERCUMA | ALTERNATIF | HAKIM CARI | GNU/LINUX | TAZKIRAH | BUKU PELAWAT

[an error occurred while processing this directive]